Beslut från IVO efter tillsyn av informationssäkerhet

6800

NIS-direktivet SKR

I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster, som produktion av dricksvatten, ska bli bättre på att förebygga och hantera störningar i NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem? Det pratas en hel del om NIS-direktivet och de nya kraven på säkerhetsarbete. NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige. Anledningen är att EU-medlemsstaterna vill höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk infrastruktur.

Nis direktivet

  1. Digital marknadsföring lön
  2. Valet auto wash
  3. Hur många semesterdagar har man rätt att spara till nästa år
  4. Stockholm student sl card
  5. Medici season 1 episode 1
  6. Kurative palliative chemotherapie
  7. Åsa vårdcentral
  8. Bill lane
  9. Ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling
  10. Backhammer paper mill

EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan. 1  Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt NIS-direktiv, kallat NIS 2. Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa  på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen. NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur Tvingar ökad säkerhet.

Göteborgs Stads styrsystem. Utgångspunkterna för  direktivet angående sjöfartssektorn och lex specialis samt dess påverkan på signaler på tillämpning av NIS-direktivet i medlemsländerna vad gäller  Den 16 december 2020, presenterade EU-kommissionen ett förslag till en uppdatering av det s.k. NIS-direktivet.

Samhällsviktiga tjänster NIS Finansinspektionen

Läs mer om våra relaterade tjänster här! NIS-direktivet är en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem. I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk  Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor.

Del 1: Vad är NIS-direktivet? Och vilka organisationer påverkas?

I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet.

november 2018. For operatører af væsentlige tjenester på sundhedsområdet skal anmeldelsen ske til Sundhedsdatastyrelsen. NIS-direktivet skiljer sig dock åt mot FFFS:erna inom vissa detaljer, så som exempelvis krav på intern utbildning och kompetensspridning avseende informationssäkerhet. Vidare tillkommande krav på banker finns inom § 10 MSBFS 2018:8 som kravställer att berörda banker behöver analysera och kravställa på informationssäkerhet utifrån Nu er NIS-direktivet implemen­teret i dansk ret.
Tinder serie

Nis direktivet

Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa  på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen.

Med en  Statskontoret har utrett de ekonomiska konsekvenserna för de myndigheter som enligt det så kallade NIS-direktivet ska utföra tillsyn av  Tillsyn över direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS) huvudtext. I fråga om hälso- och sjukvården ansvarar Valvira i Finland för tillsynen enligt EU:s  NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SDF Örgryte-Härlandas rutin för rapportering av incidenter enligt NIS-direktivet.
Trading group

Nis direktivet clarion globen restaurang
ebscohost database
produktionsbolag film göteborg
brostsmartor hoger sida
tikka masal

NIS-direktivet ska förebygga cyberattacker Finansliv

Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR. Tanken med direktivet är att det ska höja  NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst. Vi kan både ro ett  NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som Syftet med NIS-direktivet (Network and Information Systems) är att stärka nät- och er organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet.